SMS via datorn

SMS via datorn

Skicka SMS via datorn snabbt och billigt

Har du behov av att skicka ut SMS till en eller flera mottagare snabbt och billigt, använd då vår tjänst SmartSMS. WBS Webbhotell AB har utvecklat SMS-tjänster sedan år 2000 och vi nu inne på version 3 av SmartSMS.

Genom SmartSMS kan du skicka SMS på ett flertal olika sätt

Via din webbläsare genom vårt gränssnitt smartsms.nu
Via e-post, din e-post konverteras till SMS
Via vår SMS gateway
Via http POST/GET

Tre olika typer av konton kan skapas i SmartSMS:

SmartSMS Prepaid

Med SmartSMS Prepaidkonto förbetalar man en pott, som sedan används för att skicka SMS. Kontot fungerar ungefär som ett kontantkort för mobiltelefoni. Du får en varning via e-post när din pott börjar ta slut.

Kontot har ingen månadsavgift.

SmartSMS Standard

Med SmartSMS Standardkonto kan man skicka SMS utan att ha förbetalt en pott.

Skickade SMS faktureras månadsvis i efterskott. Automatisk rabatt beroende på antal skickade SMS per de senaste 30 dagarna.

Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6:e månad.

SmartSMS Professional

Med SmartSMS Professional kan du själv skapa underavdelningar (konton) med egen inloggning till SmartSMS. Upp till 100 underavdelningar kan skapas.

Ni kan enkelt se skickade SMS för varje avdelning samt kostnaden för utskicken. Ta fram en sammanställning av skickade SMS från varje underavdelning per period. Automatisk rabatt beroende på antal skickade SMS per de senaste 30 dagarna.

Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6:e månad.